პროფესიული მასწავლებლები

ანტონი ფუხაშვილი

  antoni.puxashvili@gmail.com
  595-75-51-83

ლალი გილიგაშვილი

  laligiligashvili@yahoo.com
  577-38-65-58

ირინე გეწაძე

  iragetsadze@gmail.com
  555-55-12-46

ანა ტუღუში

  tugushianna@yahoo.com
  598-79-19-75

ცოტნე ქორჩილავა

  cotne.nabdiani@gmail.com
  598-75-55-95

ელისო ამყოლაძე

  elisoamkoladze@yahoo.com
  577-71-48-55

სოფიო კაკაურიძე

  sofiokakauridze@yahoo.com
  598-74-73-72

ფიქრია ლომსაძე

  fiqrialomsadze@ymail.com
  577-28-34-99

თინათინ კახნიაშვილი

  tikokakhniashvili@yahoo.com
  599-28-26-16

ელენე კაპანაძე

  ekapanadze95@yahoo.com
  599-44-35-53

ლიანა ბინიაშვილი

  likunabin7@yahoo.com
  555-57-55-80

ნათია კახნიაშვილი

  natiakakhnia@rambler.ru
  599-97-49-76